logo

Ured javnog bilježnika

Adresa

Kralja Zvonimira 87a
21 210 Solin

Kontakt

Telefon +385 21 213 286
Fax +385 21 496 268

E mail

javni.biljeznik.radovani.maja@gmail.com

Redovno radno vrijeme:

Ponedjeljak - petak: 08:00 h - 19:00 h,
Subota: 09:00 h - 12:00 h

Radno vrijeme za primanje stranaka:

Ponedjeljak - petak: 08:00 h - 19:00 h
Subota:  09:00 h - 12:00 h